مبادلات اقتصادی و تجاری بخش مهمی از روابط اجتماعی را به خود اختصاص داده و تحولات شگرف سال های اخیر، جایگاه حقوق و قواعد آن در تنظیم مبادلات را بیش از پیش آشکار واثرگذاری قواعد یاد شده در این حوزه را روشن تر نموده است. ضرورت تسهیل و تسریع جریان مبادلات اقتصادی و تجاری و به دنبال آن دستیابی به رشد اقتصادی، این فصلنامه را بر آن داشت تا زمینه ­ی عرضه ­ی قسمتی از یافته­ های حاصل از پژوهش ­های صورت­ گرفته پژوهشگران برجسته کشور در زمینه­ حقوق اقتصادی و تجاری را فراهم آورد. در این راستا، هدف فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، انتشار مقالاتی است که موضوعات این حوزه را مطالعه، بررسی و تحلیل نمایند.

این نشریه با همکاری انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران منتشر می شود.

نوع دسترسی : دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که به صورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود.

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید" 

این نشریه تابع قوانین COPE می باشد. و در صورت کشف سرقت ادبی مطابق دستورالعملCOPE  با متخلفین برخورد خواهد شد.

مشابهت یاب :این مجله برای مشابهت یابی مقالات خود از نرم افزار سمیم نور استفاده می کند.

 

این نشریه آماده دریافت مقالات تخصصی در حوزه ­های حقوق ­اقتصادی، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق تجاری و سایر رشته های حقوقی با رویکرد اقتصادی و

تجاری اعم از داخلی، خارجی و تطبیقی از جمله موارد زیر می باشد:

حقوق خصوصی اقتصادی، حقوق عمومی اقتصادی، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق بین الملل اقتصادی، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق و اقتصاد، حقوق مصرف، حقوق رقابت و توزیع، حقوق رقابت در تجارت بین الملل، حقوق تولید، حقوق بانکی، حقوق کار، حقوق بین الملل کار، حقوق تامین اجتماعی، حقوق رفاه، حقوق بیمه،بیمه ­های بازرگانی بین­ المللی، حقوق تجارت بین­ الملل، بیع بین ­الملل، مسئولیت در تجارت بین الملل، حقوق رایانه و نرم افزارهای رایانه ای، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق و فناوری، حقوق رمزارزها، حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات، حقوق مالکیت­های فکری و صنعتی، داوری های تجاری، داوری بازرگانی بین المللی، قراردادهای بین المللی، قراردادهای پیمانکاری، حقوق مالیاتی،حقوق مالی، مالیه عمومی، مالیه و تضمین های بازرگانی بین المللی، حقوق مالی قراردادهای اداری، حقوق تجارت، حقوق بازرگانی، حقوق شرکت ها و موسسات تجاری چند ملیتی،مسئولیت اجتماعی شرکت ها، توسعه پایدار و تجارت، حقوق تجارت و محیط زیست، حقوق حمل و نقل، حقوق انرژی، حقوق انرژی و محیط زیست،حقوق استاندار

فصلنامه پژوهش های حقوق تجاری و اقتصادی ، تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.

داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

انجمن علمی حقوق اقتصادی

این فصلنامه با همکاری انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران منتشر می شود .

ابر واژگان