دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأمّلی بزه‌دیده‌شناختی بر مفاسد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

مهدی صبوری‌پور؛ سید پوریا موسوی


سیر قاعده‌سازی در حقوق بین‌الملل مالکیت فکری (چرخه‌ای از اقدامات تک‌جانبه، دوجانبه، جمعی و چندجانبه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

امیر ناظری؛ محمدهادی میرشمسی