واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیر حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

چکیده
  در راستای حمایت از طرف ضعیف قراداد درمان(بیماران) حقی تحت عنوان حق بر چانه زنی یا معامله خوب در نظام‌های حقوقی مطرح شده است. در اتحادیه اروپا با یک رویکرد اقتصادی، به وصول بیمار به عنوان مصرف کننده محصولات دارویی به بیشترین رضایت و مطلوبیت عنایت دارند. لذا باید داروی مورد معامله مصرف کننده، برای بیمار، بیشترین رضایت را در قبال هزینه ...  بیشتر

وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی

محمدهادی جواهرکلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

چکیده
  در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال‌گیرنده در زمان خیار انتقال‌دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به‌دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده ...  بیشتر

آسیب‌شناسی قوانین و مقررات زیست‌محیطی استخراج در معادن ایران

صابر نیاورانی؛ حسین آسترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

چکیده
  کاستی‌های نظام حقوقی در شناسایی تهدیدها و مقابله حقوقی شایسته با تهدیدات زیست‌محیطی ناشی ‌از استخراج معادن و صیانت از منابع معدنی بدون شناسائی دقیق انواع و اقسام این تهدید‌ها امکان‌پذیر نیست و به این دلیل مطالعات زمین‌شناختی تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از استخراج معادن مقدمه‌ای ضروری جهت مقابله حقوقی با این تهدیدها از طریق وضع ...  بیشتر

فلسفه تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان

محمد سلطانی؛ مجتبی محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

چکیده
  با شروع آزادسازی‌های تجاری از دهه 1970 بحران‌های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها ...  بیشتر